Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31833-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-05-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31833
Dossiertitel Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31833-6
Ondernummer 6
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST130633
Publicatiedatum 2009-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging titel 7.10 BW in verband met inlenersaansprakelijkheid mbt voldoening minimum loon en minimumvakantietoeslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Vergaderjaar 2008-2009