Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31831-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31831
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31831-3
Ondernummer 3
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST126616
Publicatiedatum 2009-01-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet Kinderombudsman; Memorie van Toelichting
Vergaderjaar 2008-2009