Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31813-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31813
Dossiertitel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31813-14
Indiener Krom de P.
Ondernummer 14
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST139800
Publicatiedatum 2010-01-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement; Gewijzigd Amendement De Krom, ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van enige uitzonderingen op de afstandsplicht bij optie en naturalisatie
Uitgiftedatum 2010-01-14
Vergaderjaar 2009-2010