Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031801 nr. 8

31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID CRAMER

Voorgesteld 19 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de criteria voor het afgeven van een bedieningsgarantie niet duidelijk zijn;

overwegende, dat de minister opdrachtgever is voor het hoofdrailnet en het vereiste van een bedieningsgarantie van de concessiehouder daarbij niet goed past;

overwegende, dat transparante afspraken over de gevolgen voor de exploitatie van de vervoerder wenselijk zijn, maar dat een bedieningsgarantie daarvoor niet noodzakelijk is;

constaterende, dat er binnenkort een nieuwe langjarige vervoerconcessie wordt afgesproken;

overwegende, dat de nieuwe vervoerconcessie voldoende ruimte moet bieden voor de realisatie van nieuwe stations;

verzoekt de regering met ingang van de nieuwe concessie hoofdrailnet:

  • de vereiste bedieningsgarantie van de vervoerder als voorwaarde voor de opening van nieuwe stations te schrappen, zodat voor de vervoerder alleen nog de bedieningsplicht geldt en de minister over de opening van nieuwe stations gaat;

  • in de concessie nadere afspraken te maken over de gevolgen voor de exploitatie van de vervoerder van de opening van nieuwe stations;

verzoekt de regering voorts de Kamer hierover binnen 6 maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer