Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231801 nr. 21

31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2011

Bijgaand doe ik u in afschrift de schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders te Schiedam toekomen op de brief van het college inzake de ontwikkeling van het station Schiedam Kethel van 5 september 2011 met kenmerk 11UIT180261.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft bij brief van 8 september 2011 om de schriftelijke reactie op de brief van de gemeente gevraagd.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.