31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 12 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris niet in staat is om een eenduidige definitie van het begrip «duurzaamheid» te formuleren;

overwegende dat het regeerakkoord vol staat met duurzaamheidsdoelstellingen;

verzoekt de regering, te stoppen met al het beleid dat te maken heeft met duurzaamheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven