Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331793 nr. 67

31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onder de SDE-plus biomassabijstook gesubsidieerd gaat worden;

overwegende dat de inzet van biomassa onbedoelde neveneffecten kan hebben als «indirect land use change» of «carbon debt»;

van mening dat de Cramer-criteria een goede basis vormen voor duurzaamheidscriteria voor de certificering van vaste biomassa, vloeibare biomassa en biobrandstoffen en dat deze zijn vastgelegd in NTA 8080;

verzoekt de regering, alleen gecertificeerd duurzame biomassa voor subsidie onder de SDE-plus in aanmerking te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven