Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131793 nr. 59

31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2011

Tijdens het AO Milieuraad van december vorig jaar (kamerstuk 21501-08, nr. 348) is door het lid Samsom (PvdA) voorgesteld de drie berekeningen van de ontwikkeling van de mondiaal gemiddelde jaartemperatuur aan het aardoppervlak te laten evalueren door het KNMI. Ook internationaal is er een behoefte aan zo’n evaluatie. Op basis hiervan is een onderzoeksgroep onder leiding van Prof. dr. Müller van de Universiteit van Berkely, Californië, enkele maanden geleden een evaluatie gestart van de temperatuurberekeningen. Dit onderzoek is zeer diepgaand van opzet en er wordt ook veel meer onderzoekscapaciteit in gestoken dan mogelijk zou zijn bij het KNMI.

Daarnaast is gebleken dat het vijfde IPCC assessment, dat momenteel wordt voorbereid, ruim aandacht besteedt aan mondiale temperatuurmetingen. Daarmee acht ik een eigen evaluatie onnodig.

Ik zal uw Kamer de uitkomsten van de evaluatie van Müller c.s. en van het IPCC assessment toesturen zodra deze beschikbaar zijn.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma