31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 53

Voorgesteld 13 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onderzoeksrapport naar het IPCC tekortkomingen heeft geconstateerd;

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) voortvarend worden uitgevoerd en dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Naar boven