31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een grote inhaalslag heeft te maken binnen de Europese Unie op het gebied van duurzame energie;

overwegende dat het investeren in innovatie voor duurzame energie een belangrijke motor voor nieuwe banen is;

overwegende dat de Nederlandse technische universiteiten alle potentie hebben om deze banenmotor aan te slingeren, en het investeren in slimme steden in lijn is met de mededeling «Wat na Parijs?» van de Europese Commissie;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om cleantechcampussen en groene innovatiehubs rondom technische universiteiten te stimuleren en zodoende de energietransitie incluis werkgelegenheid aan te jagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Smaling

Van Tongeren

Naar boven