31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 150 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het klimaatakkoord slecht is voor de Nederlandse economie;

verzoekt de regering, het klimaatakkoord naar de prullenbak te verwijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven