Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631793 nr. 148

31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 148 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nu en in de toekomst ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan;

overwegende dat maatregelen die de klimaatdoelen naderbij brengen zo breed mogelijk gedragen moeten worden;

verzoekt de regering, bij de keuze van maatregelen aan te geven wat de effecten zijn op scholing en werkgelegenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Agnes Mulder