31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat ook in de non-ETS-sector CO2 wordt bespaard;

verzoekt de regering, wanneer het doel voor de non-ETS duidelijk is, te onderzoeken of er een brug kan worden geslagen tussen de non-ETS en de ETS waardoor non-ETS-sectoren kunnen worden beloond voor energiebesparingen via ETS-rechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven