31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 146 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om door een onafhankelijke partij te laten doorberekenen of de maatregelen ten behoeve van de Urgenda-uitspraak optellen tot het CO2-reductiedoel van de rechter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Smaling

Dik-Faber

Wassenberg

Naar boven