31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 144 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wereldwijde veeteelt verantwoordelijk is voor ongeveer 15% van alle broeikasgasuitstoot door menselijke activiteiten en daarmee een van de grootste veroorzakers van de klimaatverandering is;

overwegende dat het principe «de vervuiler betaalt» een effectief en rechtvaardig uitgangspunt is en dat het verhogen van de btw op producten die veel invloed hebben op het klimaat, zoals vlees en zuivel, een logische stap is in het consequent doorvoeren van dit breed omarmde principe;

constaterende dat Denemarken al overweegt om een vleestaks in te voeren om de afspraken van Parijs na te komen;

verzoekt de regering, het normale btw-tarief van 21% te heffen op de verkoop van voedingsmiddelen die voor meer dan de helft bestaan uit dierlijke ingrediënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven