Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631793 nr. 143

31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen en verzekeraars willen investeren in de transitie naar een klimaatneutrale economie, maar dat een regulerend kader ontbreekt om te komen tot een gelijk speelveld;

verzoekt de regering, in overleg met De Nederlandsche Bank en de financiële sector:

  • te komen tot afspraken over de vraag hoe financiële instellingen gaan bijdragen aan de doelstelling van 1,5°C zoals afgesproken in Parijs;

  • te bezien welke maatregelen de sector hierbij kunnen ondersteunen en te onderzoeken op welke manier de klimaatintensiteit van leningen en investeringen van Nederlandse financiële instellingen transparanter kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven