31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 141 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk een minimumprijs hanteert voor CO2 en Frankrijk dit overweegt;

constaterende dat de Nederlandsche Bank waarschuwt voor grote schokken voor de economie als niet tijdig wordt ingezet op een CO2-neutrale economie en daarom pleit voor een hogere koolstofprijs;

verzoekt de regering, te streven naar een minimumprijs voor CO2 binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en hiertoe met omringende landen samen te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven

Smaling

Naar boven