31 793 Internationale klimaatafspraken

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend;

constaterende dat het verdrag in werking treedt zodra minstens 55 landen, die samen verantwoordelijk zijn voor minstens 55% van de totale broeikasgasuitstoot in de wereld, het verdrag geratificeerd hebben;

verzoekt de regering om, het ratificatieproces van het klimaatakkoord door Nederland nog tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Smaling

Van Veldhoven

Wassenberg

Naar boven