31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VERHOEVEN

Voorgesteld 14 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het functioneren van bepaalde collectieve beheersorganisaties ter discussie staat (o.a. Buma/Stemra);

van mening, dat de rol van uitgevers bij creatieve uitingen minder relevant is geworden ten opzichte van auteurs, maar dat uitgevers nog altijd een grote rol spelen in besturen van collectieve beheersorganisaties;

verzoekt de regering in de Algemene Maatregel van Bestuur op te nemen dat besturen van collectieve beheersorganisaties uitsluitend uit auteurs kunnen bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Verhoeven

Naar boven