Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-717".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-22
Documenttitel Motie van het lid Van der Plas over de specifieke expertise voor hartingrepen in de baarmoeder behouden in het LUMC
Dossiernummer 31765
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31765-717
Indiener C.A.M. van der Plas
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 717
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Van der Plas over de specifieke expertise voor hartingrepen in de baarmoeder behouden in het LUMC
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023