Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-50".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-07-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanpak experiment regelarme instellingen en minutenregistratie om te komen tot het terugdringen van (overbodige) administratieve belasting
Dossiernummer 31765;29515
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
Identifier kst-31765-50
Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Ondernummer 50
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-07-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg ; Brief regering; Aanpak experiment regelarme instellingen en minutenregistratie om te komen tot het terugdringen van (overbodige) administratieve belasting
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011