Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 141

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2015

Bijgaand stuur ik u het IGZ rapport «Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren»1.

Voor de zomer komt de Minister van Volksgezond, Welzijn en Sport met een plan van aanpak antibioticaresistentie waarin ook maatregelen worden aangekondigd. Voor de beleidsreactie verwijs ik u naar dit plan van aanpak.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl