Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-103".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Dik-Faber en Otwin Van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden
Dossiernummer 31765
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
Identifier kst-31765-103
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Ondernummer 103
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Otwin Van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015