31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS C.S.

Ontvangen 27 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het zesde lid van artikel 129 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt in het vijfde lid van artikel 140 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

III

In artikel I, onderdeel J, wordt in het zesde lid van artikel 239 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

IV

In artikel I, onderdeel M, wordt in het vijfde lid van artikel 250 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

Toelichting

Met dit amendement wordt geëxpliciteerd dat ingeval van een tegenstrijdig belang bij een onderwerp de bestuurder niet alleen zich dient te onthouden van deelneming aan de besluitvorming over dat onderwerp, maar zich ook afzijdig zal moeten houden bij de beraadslaging, die in de regel aan de formele besluitvorming vooraf zullen gaan. Dit is overeenkomstig de opvattingen van de regering, zoals tot uitdrukking gebracht in de nota naar aanleiding van het verslag.1

Weekers

Kalma

Irrgang


XNoot
1

Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6.

Naar boven