Kamerstukken in dossier 31763

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging boek 2 Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 31763, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement om te bewerkstelligen dat de rechtsverhouding tussen een bestuurder en de beursvennootschap niet meer kan worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement om te expliciteren dat ingeval van tegenstrijdig belang bij een onderwerp de bestuurder zich niet alleen moet onthouden van deelneming aan de besluitvorming, maar zich ook afzijdig moet houden van de beraadslaging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement om het doen van (bindende) voordrachten voor (her)benoeming van bestuurders tot de exclusieve taak van de niet-uitvoerend bestuurders te laten behoren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement dat benoeming van personen tot (uitvoerend) bestuurder altijd door de aandeelhoudersvergadering dient te geschieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Gewijzigd amendement over evenwichtiger verdeling mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement om als eis te stellen dat ingrijpende bestuursbesluiten moeten worden goedgekeurd door de meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Gewijzigd amendement om benoeming van personen tot (uitvoerend) bestuurder altijd door de aandeelhoudersvergadering te laten geschieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen; Amendement om de ongerijmde situatie te voorkomen dat een bestuurder verantwoordelijk kan worden gehouden voor een taakuitoefening waarvoor hijzelf niet bevoegd is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31763, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal