Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31762-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-03-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31762
Dossiertitel Evaluatie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31762-2
Ondernummer 2
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST128380
Publicatiedatum 2009-03-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009