Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731753 nr. 123

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een plafond in te stellen van in beginsel 900 punten op basis van het uitgangspunt van een gemengde praktijk;

constaterende dat een substantieel gedeelte van de in het stelsel actieve advocaten geen gemengde praktijk kan verwerven, in ieder geval niet zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit;

verzoekt de regering, af te zien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk;

verzoekt de regering voorts om, de 900 puntengrens niet uit te werken en niet aan de Tweede Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Recourt

Swinkels

Segers

Van Tongeren

Thieme

Kuzu

Klein

Krol