Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31706-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2008-11-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31706
Dossiertitel Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31706-29
Indiener SAP C.S.
Ondernummer 29
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST124762
Publicatiedatum 2008-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Motie van het lid Sap c.s.
Vergaderjaar 2008-2009