Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-XI-77".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-03-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-XI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-XI-77
Indiener DE WIT
Ondernummer 77
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST128446
Publicatiedatum 2009-03-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009; Motie van het lid de Wit
Vergaderjaar 2008-2009