Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-XI-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2008-11-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-XI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-XI-38
Indiener VENDRIK C.S.
Ondernummer 38
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST124927
Publicatiedatum 2008-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009; Motie van het lid Vendrik c.s.
Vergaderjaar 2008-2009