Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-XI-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-XI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31700-XI-104
Indiener Cramer J.M.
Ondernummer 104
Organisatietype staten generaal
PS key KST134333
Publicatiedatum 2009-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009; Brief minister over de contouren van de nieuwe strategie van het kadaster
Uitgiftedatum 2009-09-01
Vergaderjaar 2008-2009