Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-VI-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-VI-104
Ondernummer 104
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST127676
Publicatiedatum 2009-02-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009