31 532 Voedingsbeleid

Nr. 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Hierbij stuur ik u het jaaroverzicht van het platform Verduurzaming Voedsel1 als uitvoering van de motie van mevrouw van Veldhoven c.s. (TK 31 532, nr. 53) waarin de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gevraagd is de Tweede Kamer periodiek te informeren over de voortgang in het

platform Verduurzaming Voedsel.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven