31 532 Voedingsbeleid

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rijksoverheid middels een convenant heeft afgesproken zich tot 2025 samen met de partijen van het Platform Verduurzaming Voedsel in te zetten om Nederland tot de mondiale koplopers te laten behoren in de verduurzaming van de voedselproductie;

constaterende, dat de multinational Unilever, in omvang zijnde een van de grootste drie bedrijven op de mondiale voedingsmarkt, zich reeds gecommitteerd heeft aan een halvering per 2020 van het watergebruik, CO2-uitstoot en afvalproductie van haar producten;

verzoekt de regering in haar verdere contacten met de partijen van het Platform Verduurzaming Voedsel in te zetten op het afspreken van vergelijkbare tussendoelstellingen voor het per 2020 verduurzamen van de voedselketens waarin de convenantspartijen actief zijn, en over de voortgang ten aanzien van die doelstellingen in de tussenliggende jaren aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Grashoff

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Naar boven