Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731532 nr. 176

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2016

Op 21 november 2016 heb ik uw Kamer een brief gestuurd waarin ik uiteen heb gezet waarom het bevorderen van transparantie in en over de voedselketen een speerpunt is van mijn beleid (Kamerstuk 31 532, nr. 173). In diezelfde brief heb ik uw Kamer bericht dat ik eerder dit jaar samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel (hierna: Alliantie) het initiatief heb genomen tot het instellen van een groep van deskundigen.

De deskundigen, ook wel de Kwartiermakers genoemd, is gevraagd advies uit te brengen over één centrale database, of trusted source met daarin opgenomen verplichte productinformatie, informatie over herkomst en productiewijze en ook logistieke informatie en over een relevante en haalbare (verdere) uitbreiding, stroomlijning en verbetering van bestaande informatiestromen in de voedselketen.

Vandaag hebben de voorzitter van de Alliantie en ik het adviesrapport van de Kwartiermakers in ontvangst mogen nemen. U treft het adviesrapport in bijlage aan1. Uw Kamer ontvangt de beleidsreactie op het adviesrapport van de Kwartiermakers voorafgaand aan de Voedseltop van 26 januari 2017.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl