31 532 Voedingsbeleid

Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2014

Hierbij bied ik u de tweede Monitor Voedselverspilling in Nederland aan1. De monitor geeft een tussenstand van de mate van voedselverspilling in Nederland over de periode 2009–2012. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld.

Op 21 mei 2013 heb ik u de eerste Monitor Voedselverspilling toegezonden (Kamerstuk 31 532, nr. 115). Die Monitor zag op de periode 2009 tot en met 2011. De voorliggende Monitor Voedselverspilling heeft betrekking op het jaar 2012. Het algemene beeld van de mate van voedselverspilling verandert niet veel. Na een lichte stijging van de voedselverspilling in 2011, loopt de verspilling terug naar het niveau van 2009. In 2012 ligt de verspilling tussen 1,67 en 2,62 miljoen ton. Omgerekend per capita is dat tussen de 100 en 157 kg.

Er zullen forse inspanningen geleverd moeten worden om daadwerkelijk tot minder verspilling te komen. Op 11 juli 2013 (Kamerstuk 31 532, nr. 118) heb ik u mijn beleidsbrief duurzame voedselproductie toegezonden, waarin mijn inzet op het dossier voedselverspilling is opgenomen. De bal ligt wat mij betreft vooral bij het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, in deze vertegenwoordigd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel, onderschrijft de urgentie en heeft 2014 tot «Het jaar tegen de voedselverspilling» uitgeroepen. Ik ondersteun het bedrijfsleven hierin door onder meer te investeren in de ontwikkeling van de monitoringsystematiek, consumentenvoorlichting via het Voedingscentrum, het wegnemen van belemmeringen (zoals bijvoorbeeld de onduidelijkheden rondom de THT-datum) en nieuwe allianties te faciliteren (zoals de samenwerking tussen Voedselbanken Nederland en de AVV).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven