Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31531-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-205399
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Rapport over oneerlijke handelspraktijken
Dossiernummer 31531
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)
Identifier kst-31531-22
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 22
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-01-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB); Brief regering; Rapport over oneerlijke handelspraktijken
Uitgiftedatum 2013-01-30
Vergaderjaar 2012-2013