31 521 Taxibeleid

Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2014

Refererend aan mijn brief aan uw Kamer van 24 juni (Kamerstuk 31 521 nr. 79) informeer ik u nader over de gevolgen van het faillissement van Quipment, leverancier van de boordcomputer taxi (BCT).

Doorstart Quipment

QTwee Group, opvolger van Quipment, heeft de intentie de productie van BCT’s weer op te starten. Over het verkrijgen van de benodigde typegoedkeuring en erkenning van werkplaatsen vindt overleg met de RDW1 plaats.

Subsidie gedupeerde klanten Quipment

Ik heb een voorziening getroffen voor gedupeerde klanten van Quipment die tijdig een BCT hadden besteld, maar deze niet tijdig ingebouwd konden krijgen, waardoor zij de subsidie van € 600 per BCT zouden mislopen. De voorziening houdt in dat de betrokken ondernemers ook na 1 september nog subsidieaanvragen kunnen indienen bij RVO2, na activering van hun ingebouwde BCT. RVO zal deze aanvragen individueel beoordelen op basis van bewijsstukken waaruit moet blijken dat de betrokken ondernemer een gedupeerde klant van Quipment is die aan de voorwaarde van tijdige bestelling heeft voldaan.

Tot slot informeer ik u dat medio september 2014 ruim 29.000 BCT’s waren geactiveerd. Rekening houdend met contractvervoerders waarvoor de BCT-verplichting op 1 februari 2015 van kracht wordt, is mijn beeld dat het overgrote deel van de ca 35.000 taxivoertuigen tijdig is voorzien van een BCT.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Rijksdienst voor het Wegverkeer

X Noot
2

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Naar boven