31 521 Taxibeleid

Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2014

Hierbij informeer ik u over de gevolgen, voor zover bekend, van het faillissement van Quipment, leverancier van boordcomputers taxi (BCT). In mijn brief van 6 juni jl. aan u heb ik dit aangekondigd (Kamerstuk 31 521, nr. 78).

Van de curator heb ik begrepen dat Quipment een doorstart zal maken onder de naam Q2 Groep B.V. Het is de bedoeling dat de BCT’s van Quipment die al zijn ingebouwd en geactiveerd, ondersteund blijven qua onderhoud en service, en dat de datacommunicatie vanuit de BCT zal worden voortgezet. Er zijn nog gesprekken gaande over de exacte uitwerking hiervan.

Voorts heeft de curator aangegeven dat ruim 500 BCT’s al waren besteld bij Quipment, maar nog niet zijn ingebouwd en dus ook niet zijn geactiveerd. De betrokken taxiondernemers kunnen zich bij de curator melden om de gevolgen hiervan te bespreken.

Ik wil niet dat deze situatie een belemmering vormt voor het verkrijgen van subsidie. Voor zover deze bedrijven niet kunnen voldoen aan de verplichting van het tijdig (besteld) hebben van een BCT en daardoor ook niet in aanmerking zouden komen voor subsidie, kunnen zij een beroep doen op overmacht. De wijze waarop en de voorwaarden waaronderzij alsnog in aanmerking kunnen komen voor subsidie worden momenteel uitgewerkt.

Ook met de taxibranche en de fabrikanten is overleg gevoerd over de mogelijke gevolgen van het faillissement. Gegeven de omstandigheden dat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn en er nog gesprekken en onderhandelingen gaande zijn over de doorstart, kan ik u op dit moment nog geen nadere informatie geven. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen zal ik u daarover berichten.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven