31 521 Taxibeleid

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2014

Hierbij informeer ik u dat op woensdagmiddag 4 juni 2014 het faillissement is uitgesproken over Quipment, een van de drie fabrikanten van de boordcomputer taxi.

Ik zal op korte termijn in overleg met ondernemersvereniging KNV Taxi en de fabrikanten de gevolgen van dit faillissement bezien, onder meer voor de subsidieverlening aan taxiondernemers die klant zijn bij Quipment.

Taxiondernemers kunnen na een faillissement van Quipment kiezen uit in elk geval twee leveranciers. Daarmee blijft worden voldaan aan het uitgangspunt van marktwerking dat taxiondernemers keuze hebben uit leveranciers. Dit uitgangspunt is bij de introductie van de BCT vastgelegd.

Ik zal u over de resultaten van het overleg voor de zomer informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven