Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131521 nr. 61

31 521 Taxibeleid

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Op 22 juni ontving ik van uw Kamer het verslag van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu met daarin opmerkingen en vragen over de invoering van het dubbeltariefsysteem taxi, de nieuwe maximumtarieven en de indexering daarvan (31 521-60/2011D33238).

De voor een zorgvuldige beantwoording noodzakelijke afstemming met de branche neemt nog enige tijd in beslag. Daarom was het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van zes dagen te beantwoorden. Ik zal u voor het einde van het reces de reactie op het verslag doen toekomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus