Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31518-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31518
Dossiertitel Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31518-3
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST120628
Publicatiedatum 2008-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade; Memorie van Toelichting
Vergaderjaar 2007-2008