Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131497 nr. 44

31 497 Passend onderwijs

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID ELIAS C.S.

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het nieuwe stelsel passend onderwijs vraagt om sterke samenwerkingsverbanden die in staat zijn, zowel «lichte» als «zware» zorg voor leerlingen te organiseren;

overwegende, dat er nu al samenwerkingsverbanden zijn die goed functioneren en in sommige gevallen lichte en zware zorg reeds combineren;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de verworvenheden van de goed functionerende samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs kunnen worden ingepast binnen geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden zonder dat deze samenwerkingsverbanden behoeven te worden ontvlochten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Ferrier

Beertema