Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131497 nr. 39

31 497 Passend onderwijs

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met het verdwijnen van «het rugzakje» en de landelijke criteria voor de toewijzing van zorgmiddelen, ook de inspraak van ouders afneemt;

overwegende, dat het van belang is dat ouders een onafhankelijk oordeel kunnen vragen over de vraag of hun kind een voldoende passend onderwijszorgaanbod krijgt;

verzoekt de regering de geschillencommissie op te nemen in de wet waardoor ouders onafhankelijk en kosteloos kunnen laten toetsen of hun kind een voldoende passend onderwijszorgaanbod krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Dijsselbloem

Klaver

Van der Ham

Dijkgraaf