Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031497 nr. 353

31 497 Passend onderwijs

Nr. 353 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 19 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het voornemen heeft om in twee regio's pilots op te zetten en daarmee ruimte te bieden om de collectieve financiering van zorg in onderwijs in de praktijk vorm te geven;

overwegende dat daarmee beoogd wordt alle energie en tijd te kunnen geven aan de zorg en het onderwijs voor de meest kwetsbare groep kinderen door ouders, scholen en andere betrokkenen maximaal te ontlasten;

overwegende dat deze behoefte en deze noodzaak in het gehele land bestaat;

verzoekt de regering, elke regio die verzoekt om een pilot en de daarbij horende regelruimte die gelegenheid te geven, en de mogelijkheid daartoe actief bekend te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen