Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031497 nr. 352

31 497 Passend onderwijs

Nr. 352 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 19 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat elk kind recht heeft op een optimale ontwikkeling en het beste onderwijs;

constaterende dat een deel van de kinderen ondersteuning en zorg nodig heeft om dit recht op ontwikkeling en onderwijs te kunnen uitoefenen;

overwegende dat de overheid de middelen, benodigd voor ondersteuning en zorg, strikt scheidt van die voor onderwijs;

overwegende dat die scheiding kansen van kinderen actief in de weg staat en zorgt voor een zware bureaucratische last voor ouders, leraren, schoolleiders en andere betrokkenen;

verzoekt de regering, de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs te ontschotten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen