31 497 Passend onderwijs

Nr. 341 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de moties-Rudmer Heerema (31 497, nr. 113 en 35 300 VIII, nr. 41) Kamerbreed zijn aangenomen, waarbij de regering is verzocht samenwerkingsverbanden op te dragen te voorkomen dat voor een passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen een eigen bijdrage aan ouders gevraagd wordt;

constaterende dat er nog steeds scholen zijn die een eigen bijdrage vragen van ouders van hoogbegaafde kinderen;

verzoekt de regering, een sanctiebeleid op te stellen voor scholen die, ondanks de aangenomen moties, nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen, en deze met de Kamer te delen voor het voorjaarsreces van 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Naar boven