Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931497 nr. 329

31 497 Passend onderwijs

Nr. 329 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 321

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een leerplicht is, maar dat die vaak wordt

ondermijnd door de vrijstellingen in de wet en er daardoor veel kinderen

thuiszitten,

overwegende dat het VN -Verdrag inzake de rechten van personen met

een handicap stelt dat iedereen recht heeft op onderwijs,

constaterende dat dit kabinet gaat onderzoeken op welke wijze het

leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd,

verzoekt de regering, bij dit onderzoek ook te kijken naar wat nodig is om

striktere eisen te stellen aan de wettelijke mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht

en de Kamer voor de eindevaluatie passend onderwijs te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag

Westerveld

Kwint