31 497 Passend onderwijs

Nr. 300 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 27 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor sommige leerlingen met een zorgvraag voltijds schoolbezoek – al dan niet tijdelijk – niet haalbaar is;

overwegende dat dagbesteding op een buitenschoolse faciliteit zoals een zorgboerderij voor een deel van deze kinderen een uitkomst kan bieden;

overwegende dat onderwijsaanbod op een zorgboerderij soms dreigt te verdwijnen, omdat schoolbesturen in de regio niet over willen gaan tot de ondersteuning van deze initiatieven;

verzoekt de regering, om ter bescherming van dit soort initiatieven doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie te beleggen, teneinde een schoolbestuur een aanwijzing te kunnen geven om de samenwerking met een initiatief dat onderwijs buiten school aanbiedt aan te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Naar boven