Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931497 nr. 290

31 497 Passend onderwijs

Nr. 290 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort in het speciaal onderwijs nog nijpender vormen aanneemt dan in andere onderwijssectoren en daardoor bijvoorbeeld leerlingen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Groningen nu al tien weken niet meer dan vier dagen in de week les krijgen en er in Amsterdam halverwege dit schooljaar nog zeker 30 vacatures zijn op de 27 scholen voor speciaal onderwijs;

verzoekt de regering, om in kaart te brengen om hoeveel scholen dit gaat en

verzoekt de Minister, om in gesprek te gaan met sociale partners om juist voor het onderwijs aan deze kwetsbare leerlingen een oplossing te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Kwint

Westerveld